سایت اسپم

اگر ما امروز ارسال هرزنامه و اسپم را بیشتر به شکل ایمیل و پیامک در ذهن خود تصور می‌کنیم، به این دلیل است که این ابزارها هزینه ارسال اسپم را کاهش داده و منافع حاصل از پیامهای اسپمرا افزایش داده اند.

به عبارتی تکیه بر پیامهای اسپم را به عنوان راهکاری غیرقانونی و غیراخلاقی برای کسب منافع، توجیه‌پذیرتر و جذاب‌تر کرده‌اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *